Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe. „Prod-Met”, ul. Starogardzka 108, 89-650 Czersk, NIP 555-131-15-08, e‑mail: prod‑met@prod‑met.eu, tel. 52 398 45 45

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług a podstawą prawną działań Administratora Danych Osobowych są przepisy prawa, tj. art. 6, ust. 1, lit. b i c Rozporządzenia.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów prowadzących kontrolę.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy, a po zakończeniu współpracy dane te będą usunięte chyba, że przepisy prawa albo nasz interes jako Administratora Danych będą nas obligowały do dalszego przetwarzania.
Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27. kwietnia 2016 r.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało odmową realizacji celu, do którego są niezbędne.