RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe. „Prod-Met”, ul. Starogardzka 108, 89-650 Czersk, NIP 555-131-15-08, e‑mail: prod‑met@prod‑met.eu, tel. 52 398 45 45

  • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług a podstawą prawną działań Administratora Danych Osobowych są przepisy prawa, tj. art. 6, ust. 1, lit. b i c Rozporządzenia.
  • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów prowadzących kontrolę.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy, a po zakończeniu współpracy dane te będą usunięte chyba, że przepisy prawa albo nasz interes jako Administratora Danych będą nas obligowały do dalszego przetwarzania.
  • Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  • Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27. kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało odmową realizacji celu, do którego są niezbędne.

Comments are closed.